Bị mắng chửi thậm tệ, Đức Phật không nổi giận, ngài chỉ nói câu này khiến hàng triệu người rơi lệ

0
412
Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Hãy cùng đọc và cảm nhận qua câu chuyện này chúng ta rút ra được bài học gì nhé!
Mỗi người dù không có hoàn cảnh, tính cách giống nhau nhưng không vì thế mà phân biệt đối xử với họ.

Kết quả hình ảnh cho đức phật nói câu này khiến hàng triệu người phải rơi lệ

Thời Đức Phật còn tại thế có lần trên đường giáo hóa, gặp một nhóm côn đồ mắng chửi thậm tệ, nhưng Ngài vẫn thản nhiên, không có thái độ nào tỏ vẻ khó chịu hay bất mãn.
Nhưng tôn giả A Nan chịu không nổi, liền thưa với Phật:
– Bạch Thế Tôn, chúng ta nên đi nơi khác.
Phật bảo:
– Bây giờ đi chỗ nào A Nan?
Ngài A Nan thưa rằng:
– Đi chỗ nào không có người chửi mắng mình thì mới có thể truyền đạo.
Phật bảo:
– Giả sử chúng ta đi đến chỗ khác cũng có người mắng chửi nữa thì làm sao A Nan?
Ngài A Nan thưa:
– Như vậy thì chúng ta tìm lại những nơi đã từng giáo hóa như thành Xá Vệ hoặc những nơi có đệ tử của Ngài.
Phật bảo:
– Này A Nan! Nếu là thầy thuốc giỏi thì có nên treo tấm bảng trước nhà rằng: “Ở đây chỉ nhận chữa những bệnh thông thường, còn bệnh nặng thì mời đi nơi khác”?
Ngài A Nan thưa:
– Không
Phật hỏi:
– Tại sao vậy?
Ngài A Nan thưa:
– Thầy thuốc giỏi thì trị bệnh nặng, còn bệnh thường có gì quan trọng.
Phật bảo:
– Cũng vậy, người ta đang bệnh ta phải trị cho họ, chừng nào họ không cần thì ta mới đi.
Ngài A Nan nói:
– Họ đang chửi mình thì họ đâu cần mình.
Những người côn đồ nghe nói vậy liền thức tỉnh lên tiếng:
– Bạch Ngài, chúng con cần Ngài.
Do đó đức Phật đã ở lại giáo hóa độ những người đó.

Mình hãy cứ xử sự với người ta tốt đi, rồi cũng sẽ có một ngày người ta cảm nhận được tấm chân tình ấy.

Kết quả hình ảnh cho đức phật nói câu này khiến hàng triệu người phải rơi lệ
Câu chuyện đã cho chúng ta thấy, Phật dù hóa độ chúng ta nhưng không phải tới đâu người ta cũng kính ngưỡng như nhau. Ngay cả đức Phật đi giáo hóa cũng gặp nhiều cay đắng, bị trở ngại đủ thứ hết, nhưng Ngài cũng thản nhiên chịu đựng. Nhờ vậy Ngài mới thành đạo và truyền bá Phật pháp cho tới ngày nay. Chúng ta là hàng đệ tử của Phật thì phải học gương sáng của Ngài. Vì thương những người khổ hay người ngang ngạnh nên dù họ có gây khó khăn, làm điều hung dữ, chúng ta vẫn phải độ họ, không nên giận họ. Trong đạo Phật lúc nào cũng nhắc nhở người Phật tử luôn cố gắng thực hiện cho được tinh thần từ bi nhẫn nhục. Chưa hành được hạnh đó thì chúng ta chưa phải là đệ tử của Phật. Thật ra chúng ta ai cũng có lòng từ bi, nhưng lòng từ bi đó bị hạn chế. Ví dụ có người đi xem hát thấy các diễn viên bi lụy rơi nước mắt họ cũng khóc theo, nhưvậy thì có tình thương, thấy cảnh khổ mới khóc. Nhưng có điều lạ là thấy cảnh khổ trên sân khấu thì khóc, mà thấy người khổ thật ở ngoài thì thản nhiên. Nên cái khóc đó là do các diễn viên khéo gợi cảm xúc của mình, còn những cảnh khổ không gợi được cảm xúc thì không khóc, chỉ thương vì tội nghiệp thôi Đó là do lòng từ bi còn bị ảnh hưởng trong tình cảm riêng tư.

Cho nên chúng ta hiểu đạo Phật rồi tập theo đức từ bi, chúng ta sẽ được những điều lợi ích lớn. Tất cả những gì chúng ta làm lợi cho người khác, mới thấy như thiệt thòi nhưng thực tình chúng ta giúp cho mọi người, rồi sau này mình sẽ được mọi người giúp lại. Mình xử sự tốt với mọi người thì người sẽ xử sự tốt với mình. Cũng có người thắc mắc sao tôi xử sự tốt với người mà người lại xử sự xấu với tôi? Chúng ta không nên vội nghĩ “làm ơn lại mắc oán”. Sự thật không phải như vậy.

Kết quả hình ảnh cho đức phật nói câu này khiến hàng triệu người phải rơi lệ

Tôi thường ví dụ như trước kia chúng ta làm khổ ai đó, bây giờ mình phát tâm hiền lành tốt, nhưng sự cải tiến của mình chưa xứng với việc mình làm khổ người khi trước. Do đó dù chúng ta giúp người nhưng họ vẫn không mang ơn chúng ta mà lại còn hầm hầm nữa chứ. Cho nên hiểu được nhân quả rồi thì không giận họ mà phải biết vì việc làm của mình chưa xứng đáng, chưa thật quý, chưa cao thượng nên người chưa vừa lòng. Có người nói từ trước tới giờ tôi chưa từng làm khổ ai chút nào, nhưng chúng ta nên nhớ trong nhà Phật nói những sựviệc xảy ra với chúng ta không chỉ xảy ra trong đời này mà có sự liên hệ tới nhiều đời trước nữa.

Ngày nay chúng ta tử tế với người nhưng biết đâu trước kia chúng ta làm khổ người quá nhiều. Sự oán hờn của quá khứ còn núp trong tàng thức của người, bây giờ gặp lại, dù chúng ta có làm điều lành điều tốt, nhưng chưa xứng với việc cũ nên họ không hài lòng, không thông cảm với ta. Hiểu như vậy chúng ta chỉ trách mình chớ không trách người. Nhờ thế việc tu hành mới không trở ngại. Hiểu được nhưvậy, tất cả chúng ta ai cũng ý thức được rằng cuộc đời của mình nếu được tốt đẹp xứng đáng, đó là chúng ta biết từ bi, biết thương người, biết cứu giúp người. Không phải chúng ta chỉ biết bằng lời nói suông thôi mà còn phải có sức chịu đựng, nhẫn nhục.

Loading...